TIN TỨC CẬP NHẬT

Bài toán lập lịch

Go down

Bài toán lập lịch

Bài gửi by pkt_zz on 13/6/2010, 2:33 am

Nguồn: [You must be registered and logged in to see this link.]
I. Một số thuật toán
1.Thuật toán Johnson
Bài toán 1:
'Mỗi một chi tiết D1,D2,...Dn cần phải được lần lượt gia công trên 2 máy A,B. Thời gian gia công chi tiết Di trên máy A là ai trên máy B là bi (i=1,2..n). Hãy tìm lịch (trình tự gia công) các chi tiết trên hai máy sao cho việc hoàn thành gia công tất cả các chi tiết là sớm nhất'.


Thuật Johnson:
Chia các chi tiết thành 2 nhóm: nhóm N1, gồm các chi tiết Di thoả mãn a1 < b1, tức là min(ai,bi) = ai và nhóm N2 gồm các chi tiết Di thoả mãn ai >bi tức là min(ai,bi)=bi. Các chi tiết Di thoả mãn ai =bi xếp vào nhóm nào cũng được.
Sắp xếp các chi tiết trong N1 theo chiều tăng của các ai và sắp xếp các chi tiết trong N2 theo chiều giảm của các bi
Nối N2 vào đuôi N1, dãy thu được (đọc từ trái sang phải) sẽ là lịch gia công.

Bài toán 2:
'Xét bài toán gia công N chi tiết trên 3 máy theo thứ tự A,B,C với bảng thời gian ai,bi,ci,i=1,2,..n thoả mãn:
max bi ≤ min ai hoặc max bi ≤ min ci'

Thuật toán:
Lịch gia công tối ưu trên 3 máy sẽ trùng với lịch gia công tối ưu trên 2 máy: máy thứ nhất với thời gian ai + bi và máy thứ hai với thời gian bi + c i.

2. Thuật toán More
Bài toán:
'Có n ôtô đưa vào xưởng sửa chữa được đánh số thứ tự 1,2..,n. Ôtô phải sửa chữa trong thời gian ti và thời điểm phải bàn giao là di. Mỗi thời điểm xưởng chỉ sửa chữa một cái, xưởng sửa chữa không ngừng và thời điểm bắt đầu sửa chữa là 0. Hãy đưa ra một thứ tự sữa chữa sao cho số lượng ôtô đúng hạn là lớn nhất.'

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần của thời điểm bàn giao
Duyệt từ đầu cho đến khi gặp ôtô quá hạn đầu tiên (Giả sử là ôtô thứ k)
Tìm từ đầu cho đến ôtô thứ k, ôtô nào có ti lớn nhất (Giả sử đó là ôtô thứ m). Nếu ôtô này đã được chuyển một lần rồi thì dừng chương trình, còn nếu không thì ta chuyển ôtô này xuống cuối. Rồi trở lại bước 2.

3. Các phương pháp khác:
Thông thường thì các bài toán dạng này thường có rất nhiều cách giải. Nhưng thông dụng nhất là thuật toán quy hoạch động và duyệt nhánh cận. Ngoài ra một số còn đưa về đồ thị.

II. Bài tập
Bài 1: Lập lịch ưu tiên đúng hạn
Đề bài:
Có n công việc đánh số từ 1 đến n và một máy để thực hiện chúng. Biết:
- p1 là thời gian cần thiết để hoàn thành công việc j.
- di là thời hạn hoàn thành công việc i.
Mỗi công việc cần được thực hiện liên tục từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc, không cho phép ngắt quãng. Khoảng thời gian thực hiện hai công việc bất kỳ chỉ được có nhiều nhất 1 điểm chung. Giả sử C1 là thời điểm hoàn thành trễ hạn, còn nếu Ci < di thì ta nói công việc i được hoàn thành đúng hạn.

Yêu cầu: Tìm trình tự thực hiện các công việc sao cho số công việc được hoàn thành đúng hạn là lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản LICHD.INP:
- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n (0 < n < 100)
- Dòng thứ 2 chứa n số nguyên dương p1, p2, …pn.
- Dòng thứ 3 chứa n số nguyên dương d1, d2, …dn.

Kết quả: Ghi ra file văn bản LICHD.OUT.
- Dòng đầu tiên ghi số lượng công việc được hoàn thành đúng hạn theo trình tự thu được.
- Dòng tiếp theo ghi trình tự thực hiện các công việc đã cho.

Ví dụ :

Hướng Dẫn:
Sắp Xếp theo thứ tự tăng dần của D[i]
Chúng ta xét như sau:
Đầu tiên cho:
time:=0;
+ Lấy thực hiện các việc theo trật tự tăng dần. Nhưng đến công việc nào mà Thời gian thực hiện nó sẽ vượt qua giới hạn D[i] của nó thì:
Tìm các công việc đã được xếp trước nó, công việc nào được thay thế bởi công việc này nếu thười gian thực hiện xong nó là nhỏ nhất.

Các thủ tục của bài toán:
Qsort (tăng theo giá trị D[i])
Thủ tục Xep(i:Integer) là thủ tục xếp việc:

Code:


procedure xep(x : integer);

var

  i,t,cs : integer;

  min : integer;

begin

  inc(shd);

  st[shd]:=x;

  if time+p[x]<=d[x] then

  begin

    time:=time+p[x];

    exit;

  end;

  min:=time;

  cs:=shd;

  for i:=1 to shd-1 do

  begin

    t:=time+p[x]-p[stt[i]];

    if (t<min) and (t<=d[x]) then

    begin

      min:=t;

      cs:=i;

    end;

  end;

  dec(shd);

  for i:=cs to shd do stt[i]:=stt[i+1];

  time:=min;

end;

Trong đó shd là số hiệu đỉnh các công việc được thực hiện. Còn mảng Stt là mảng nêu tuần tự các công việc được thực hiện.

Bài 2:
Đề bài: Bài toán gia công trên 2 máy
Hướng dẫn:
Làm theo thuật toán Johnson

{$A+,B-,D+,E+,F-,G-,I+,L+,N-,O-,P-,Q-,R+,S+,T-,V+,X+,Y+}

{$M 16384,0,655360}

program Gia_cong_2_may;

uses crt;

const

  fi='giacong.inp';

  fo='giacong.out';

var

  f:text;

  n,sb:integer;

  a,b:array[1..100] of integer;

  tt:array[1..100] of integer;

  roi:array[1..100] of boolean;

 

procedure input;

var

  i:integer;

begin

  assign(f,fi);

  reset(f);

  readln(f,n);

  for i:=1 to n do readln(f,a[i],b[i]);

  close(f);

end;

 

procedure khoitao;

begin

  fillchar(tt,sizeof(tt),0);

  fillchar(roi,sizeof(roi),false);

end;

 

procedure xuly;

var

  j,min,cs,t,k,i:integer;

  ok1,ok2:boolean;

begin

  ok1:=false;

  ok2:=false;

  k:=0;

  t:=0;

  for j:=1 to n do

  begin

    min:=maxint;

    for i:=1 to n do

    begin

      if (min>a[i]) and (roi[i]=false) then

      begin

        cs:=i;

        min:=a[i];

        ok2:=false;

        ok1:=true;

      end;

      if (min>b[i]) and (roi[i]=false) then

      begin

        cs:=i;

        min:=b[i];

        ok1:=false;

        ok2:=true;

      end;

    end;

    roi[cs]:=true;

    if ok1=true then

    begin

      k:=k+1;

      tt[k]:=cs;

    end

    else

    begin

      tt[n-t]:=cs;

      t:=t+1;

    end;

  end;

end;

 

procedure calc;

var

  sa,i:integer;

begin

  sa:=a[tt[1]];

  sb:=a[tt[1]]+b[tt[1]];

  for i:=2 to n do

  begin

    sa:=sa+a[tt[i]];

    if sa>=sb then sb:=sa+b[tt[i]]

    else sb:=sb+b[tt[i]];

  end;

end;

 

procedure output;

var

  i:integer;

begin

  assign(f,fo);

  rewrite(f);

  writeln(f,sb);

  for i:=1 to n do write(f,tt[i],' ');

  close(f);

end;

 

BEGIN

  clrscr;

  input;

  khoitao;

  xuly;

  calc;

  output;

END.

Bài toán lập lịch là 1 bài toán khó, trên đây mình chỉ giới thiệu với các bạn 2 thuật toán cơ bản của bài toán lập lịch. Nếu bạn nào quan tâm thì cứ gửi mail cho mình, mình có rất nhiều bài tập nữa liên quan đến phần này.
avatar
pkt_zz
THƯỢNG TƯỚNG V
THƯỢNG TƯỚNG V

Tổng số bài gửi : 1029
Join date : 15/12/2009
Age : 26
Đến từ : MẠC XÁ-QUANG PHỤC

Xem lý lịch thành viên http://lop12a5thpttk-0609.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết